דף הבית : אודות
ראיון עם הרב שטיינמיץ
נדפס בעיתון "כפר חב"ד" בגליון 420, י"א ניסן תשנ"ב
אבד חסיד - המשורר של הרבי
עמוד השער של עיתון כפר חב"ד גיליון 1158, י"ט אלול תשס"ה
נתיב יאיר
מאת: דב סדן (הקדמה לספר "מראש צורים")
ויהי לאבל כינורי
מאת: הרב אברהם ורדיגר (עיתון כפר חב"ד, סוכות תשס"ו)
שיר לכבוד שז"ר
מתוך שבועון "התקשרות" גיליון שמ"ט (עש"ק פ' ויקרא - ו' בניסן ה'תשס"א)
שירת המערות
מאת: ישראל קצובר (המודיע, תשרי ה'תשס"ו)
פגישה לילית
מאת: ישראל קצובר (המודיע, תשרי ה'תשס"ו)
הצבי שלא יאיר
מאת: ישראל קצובר (המודיע, תשרי ה'תשס"ו)
שירת המקונן ושירת המנחם
מאת: בנימין ליפקין (אתר שטורעם.נט, תשרי ה'תשס"ו)
הרבי שואל עליו...
הרבי מליובאוויטש (התוועדות כ"ט אלול תשכ"ב)
ויטייל בגבורות
מענה מאת הרבי מליובאוויטש מחודש ניסן תשמ"ה, לקראת יום הולדתו השבעים (מתוך עיתון כפר חב"ד, אלול תשס"ו, גיליון 1203)
הקדמה לספר
מתוך הספר "על החוף" מאת ישראל זמורה (סופר ומו"ל)
חסיד, משורר ומדקדק
מאת: הרב אהרון חיטריק, מתוך מכתב שהתפרסם בעיתון 'כפ"ר חב"ד' (ראש השנה תשס"ו)
פ"נ משורר בחסד עליון
מתוך אתר שטורעם.נט: "אמש התכנסו מספר בני משפחה וידידים בכדי להקים מצבה להרה"ח ר' צבי מאיר שטיינמץ ע"ה, המשורר צבי יאיר (חדשות)"
שירים ושיעורים לזכר המשורר
מתוך אתר שטורעם.נט: "במלאות שנה לפטירת המשורר הנודע ר' צבי מאיר שטיימץ ע"ה מנציח נכדו את זכרו בספריית MP3 ובה ניגוני חב"ד מכל העולם, התוועדויות ושיעורים"
ערך בויקיפדיה
ערך מוקדש למשורר באנציקלופדיה הגדולה בעולם וידיפדיה
בארות המלך הנצחיים
מאת: צבי יאיר ע"ה (מתוך עיתון כפר חב"ד, ימים הנוראים תשס"ו, ע"פ מאמר ב'די אידישע היים')
הרבי שומר על כבוד בת ישראל
מאת הרב צבי מאיר ע"ה שטיינמיץ