דף הבית : אודות : פ"נ משורר בחסד עליון
פ"נ משורר בחסד עליון
מתוך אתר שטורעם.נט: "אמש התכנסו מספר בני משפחה וידידים בכדי להקים מצבה להרה"ח ר' צבי מאיר שטיינמץ ע"ה, המשורר צבי יאיר (חדשות)"

היום התכנסו מספר בני משפחה וידידים בכדי להקים מצבה להרה"ח ר' צבי מאיר שטיינמץ ע"ה, המשורר צבי יאיר.

על מצבתו נכתב: "פ"נ משורר בחסד עליון, קשור ומסור לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, שחבבו ועודדו בפעולותיו הנמרצות להפצת המעיינות בשיריו ובשיעוריו, קירב רבים לאביהם שבשמים. זכה להקים דור ישרים מבורך, צאצאיו המשמשים כשלוחי קודש, המפיצים תורה אור בקצווי תבל.

מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק".

לינק: http://www.shturem.net/index.php?section=news&id=291&lang=hebrew

© כל הזכויות שמורות, ניתן להעתיק רק עם ציון של המקור.

אודות
ראיון עם הרב שטיינמיץ
אבד חסיד - המשורר של הרבי
נתיב יאיר
ויהי לאבל כינורי
שיר לכבוד שז"ר
שירת המערות
פגישה לילית
הצבי שלא יאיר
שירת המקונן ושירת המנחם
ויטייל בגבורות
הרבי שואל עליו...
הקדמה לספר
חסיד, משורר ומדקדק
שירים ושיעורים לזכר המשורר
ערך בויקיפדיה
בארות המלך הנצחיים
הרבי שומר על כבוד בת ישראל