קרדיט

האתר נבנה הודות כמה אנשים:

מרת דבורה שטיינמיץ ע"ה, אשת המשורר, ולהבדיל בין חיים לחיים בתה מרת אסתר טאובר עבור העידוד.

הרב יעקב טאובר עבור התרגום של השירים באנגלית וכל העזרה.

גב' חני ווינר עבור הגרפיקה.

הרב משה ברגהוף לסריקת השירים.

גב' ריבקי קליין לאיסוף המידע.

לכל האישים שכתבו על סבי.

מנחם לאזאר
מנהל ועורך האתר