קנה הספרים

הספר יצא לאור ע"י ספריית היכל מנחם, אפשר להשיג הספר אצל היכל מנחם בירושלים, רח' ישעיהו 22 ובהיכל מנחם בבני ברק, רח' שפת אמת 1.

ספריית אש"ל מפיצה את הספר, הטלפון שלהם הוא: 03-9607637 והאימייל: info@eshel.co.il.

אפשר גם לרכוש הספרים באתר Findabook.co.il.