דף הבית : אודות : בארות המלך הנצחיים
בארות המלך הנצחיים
מאת: צבי יאיר ע"ה (מתוך עיתון כפר חב"ד, ימים הנוראים תשס"ו, ע"פ מאמר ב'די אידישע היים')

© כל הזכויות שמורות, ניתן להעתיק רק עם ציון של המקור.

אודות
ראיון עם הרב שטיינמיץ
אבד חסיד - המשורר של הרבי
נתיב יאיר
ויהי לאבל כינורי
שיר לכבוד שז"ר
שירת המערות
פגישה לילית
הצבי שלא יאיר
שירת המקונן ושירת המנחם
הרבי שואל עליו...
ויטייל בגבורות
הקדמה לספר
חסיד, משורר ומדקדק
פ"נ משורר בחסד עליון
שירים ושיעורים לזכר המשורר
ערך בויקיפדיה
הרבי שומר על כבוד בת ישראל