דף הבית : שירים : בחביון הנפש : תפלה על הדמעה
תפלה על הדמעה

English Translation

© כל הזכויות שמורות, ניתן להעתיק רק עם ציון של המקור.

בחביון הנפש

• מעין חתום (דף 11)