דף הבית : שירים : בחביון הנפש
מעין חתום
דף 11
תפלה על הדמעה
דף 110