דף הבית : שירים : בחביון הנפש : מעין חתום
מעין חתום

© כל הזכויות שמורות, ניתן להעתיק רק עם ציון של המקור.

בחביון הנפש

• תפלה על הדמעה (דף 110)