דף הבית : שירים : מכנף הארץ : הסתלקות הצדיק
הסתלקות הצדיק

English Translation

© כל הזכויות שמורות, ניתן להעתיק רק עם ציון של המקור.

מכנף הארץ

• בחירה חופשית (דף 16)

• לבדך (דף 17)

• געגועי נצח (דף 37)

• דמעה (דף 77)