דף הבית : שירים : מכנף הארץ : דמעה
דמעה

English Translation

© כל הזכויות שמורות, ניתן להעתיק רק עם ציון של המקור.

מכנף הארץ

• בחירה חופשית (דף 16)

• לבדך (דף 17)

• געגועי נצח (דף 37)

• הסתלקות הצדיק (דף 89)